หนังสือทั่วไป
191 หน้า
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบ
    หนังสือของเกย์และกะเทยไทย -- เว็บไซต์ของเกย์และกะเทยไทย -- เกย์และกะเทยไทยในสื่อกระแสหลัก
หนังสือของเกย์และกะเทยไทย -- เว็บไซต์ของเกย์และกะเทยไทย -- เกย์และกะเทยไทยในสื่อกระแสหลัก