เยาวชน
198 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
231 หน้า : ภาพประกอบ