หนังสือทั่วไป
xxix, 1,584 p. ; ill. ; 27 cm.
หนังสือทั่วไป
ix, 165 p.
หนังสือทั่วไป
165 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
165 p. : ill.