หนังสือทั่วไป
117 p. : col. illus., grid ; 27 cm. + 2 cd rom
  View TOC
TOC:
 • Unit 1 Change and consequences
 • Unit 2 The Importance fo the past
 • Unit 3 Machines, cycles and processes
 • Unit 4 Education
 • Unit 5 Youth
 • Unit 6 Culture
 • Unit 7 Arts and sciences
 • Unit 8 Nature
 • Unit 9 Health
 • Unit 10 The individual and society
 • Phonemic Chart
 • Answwer Key
หนังสือทั่วไป
120 p. : ill. ; 27 cm. + 2 audio CDs (4 3/4 in.)