นวนิยาย
556 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
500 หน้า ; 21 ซม.