หนังสือทั่วไป
256 p. : ill. ; 27 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
หนังสือทั่วไป
254 p. : col.illus. ; 26 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
หนังสือทั่วไป
207 p.
    ทักษะคำฟอร์ดที่ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้คำศัพท์และคำศัพท์ที่เรียนรู้ของนักเรียน สั้นการนำเสนอที่ชัดเจนและจำนวนมากของโอกาสสำหรับการปฏิบัติให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้คำศัพท์ใหม่ 80 หน่วยในแต่ละระดับหมายความว่าพวกเขาครอบคลุมหลากหลายของหัวข้อและสถานการณ์ประจำวัน
ทักษะคำฟอร์ดที่ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้คำศัพท์และคำศัพท์ที่เรียนรู้ของนักเรียน สั้นการนำเสนอที่ชัดเจนและจำนวนมากของโอกาสสำหรับการปฏิบัติให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้คำศัพท์ใหม่ 80 หน่วยในแต่ละระดับหมายความว่าพวกเขาครอบคลุมหลากหลายของหัวข้อและสถานการณ์ประจำวัน
หนังสือทั่วไป
254 p. : col.illus. ; 26 cm.