หนังสือทั่วไป
xviii, 378 p. : Illustrationen ; 30 cm.