หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. + 1 ซีดีรอม