หนังสือทั่วไป
xiii, 362 p. : col. ill. ; 27 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
หนังสือทั่วไป
348 p. : col. ill. ; 27 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
หนังสือทั่วไป
386 p. : col. ill. ; 27 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
หนังสืออ้างอิง
653 p.
หนังสืออ้างอิง
xxx, 658 p. ; 24 cm.