หนังสือทั่วไป
145 p. : ill.
หนังสือทั่วไป
145 p. : ill.

Real Math / 2009

หนังสือทั่วไป
626 p. : col. ill. ; 31 cm.