หนังสือวรรณกรรมบทละครของไทย /

ผู้แต่ง
วิจิตร ณัฏฐการณิก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2