วาทะของบิล เกตส์

ผู้แต่ง
โลว์, เจเน็ต
Corporate Author
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.005 ล962ว 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ซัคเซสมีเดีย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 5
Physical description
292 หน้า