สังคมวิทยา /

ผู้แต่ง
ทัศนีย์ ทองสว่าง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
301 ท364ส 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
331หน้า : ภาพประกอบ