การประยุกต์ใช้หลักอปหานิยธรรมในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 จังหวัดยโสธร = An Application of principles in aparihaniyadhamma to Develop Boy-Scout Activities,Office of Yasothon,Educational Service Area Zone 1 /

ผู้แต่ง
ไชยวัฒน์ โพนทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3144 ช912ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 78 หน้า ; 30 ซม.