นำเที่ยวในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระอมรมุนี (จับ ฐิตธมฺโม)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31802 พ415น 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
Physical description
154 หน้า ; 23 ซม.