พระกวนอิมมาตา ภาคบริบูรณ์

ผู้แต่ง
วรมัย กบิลสิงห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.32922 ว237พ 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : พุทธสาวิกา, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
204 หน้า