วารสารไทยคดีศึกษา

Corporate Author
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
070.175 ธ361ม 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
362 หน้า