การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง
เอนก นาวิกมูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1