การแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง
เอนก นาวิกมูล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
391.00593 อ893ก 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
295 หน้า : ภาพประกอบ