ข่วงเมืองและวัดหัวข่วง : องค์ประกอบสำคัญของเมืองในดินแดนล้านนา /

ผู้แต่ง
สุรพล ดำริห์กุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
720.3 ส852ข 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
328 หน้า : ภาพประกอบสี