พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ = Voters' Behaviors in Casting votes for the Heads of Tambon Administration Organizatin : A Case study of Yangtalat District,Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ไชยวุธ นระแสน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.63 ช913พ 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 91 หน้า ; 30 ซม.