แรงจูงใจให้ร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจำการ : ศึกษาเฉพาะกรณีทหารกองเกินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด = Motive Acting Volunteers to Serve as Privates : A Case Study of Reserves in Roi-Et Province /

ผู้แต่ง
คำค้าย แหล่งสะท้าน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 355.123 ค354ร 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 102 หน้า ; 30 ซม.