ทฤษฎีสังคมวิทยา : เนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น /

ผู้แต่ง
สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
301 ส558ท 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 13
Physical description
297 หน้า