พระบิดาในดวงใจนิรันดร /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
923.1593 พ343 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : บ. สแควร์ ปรินซ์ 93, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
ไม่ปรากฎเลขหน้า : ภาพประกอบ