ประวัติปรัชญาการเมือง เล่ม 3 = History of political philosophy /

ภาษา
Thai
เลขเรียก
320.01 ป372 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
442 หน้า ; 21 ซม.