มหาวิทยาลัยของรัฐกับกฎหมายปกครอง /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549