การขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา /

ผู้แต่ง
ปรีชา กาญจนาคม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
930.1 ป467ร 2539
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
187 หน้า : แผนที่