บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช THE ROLE OF PEOPLE'S PARTICIPATION IN THE CONSERVATION OF NATURAL AND ENVIRONMENTAL RESOURCES IN PHROMKIRI DISTRITCT, NAKHONSITHAMMARAT PROVINCE

ผู้แต่ง
บุญมี ทัลวัลลิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
333.72 บ527บ 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
143 หน้า