ประวัติศาสตร์ทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ /

ผู้แต่ง
เพ็ญศรี กาญจโนมัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : รั้วเขียว, 2533
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3