นโยบายสาธารณะ /

ผู้แต่ง
ศุภชัย ยาวะประภาษ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8