เฮอร์เมทิคา : อมตธรรมนำโลก = The Hermetica : the lost wisdom of the pharaochs

ผู้แต่ง
ฟรีค, ทิโมธี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2