ความรู้เรื่องพระไตรปิฎก ระดับมัธยม /

Corporate Author
กระทรวงศึกษาธิการ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศึกษาภัณฑ์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2