การจัดการมิติต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม = Cross Cultural Management /

ผู้แต่ง
พิชาภพ พันธุ์แพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
306 พ666ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
พิษณุโลก : D.K copy, 2549
Physical description
163 หน้า : ภาพประกอบ