ศึกษาการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของข้าราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ THE STUDY OF ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY FOR APPLICATION IN DAILY LIFE OF OFFICIALS IN MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT, KRABI PROVINCE

ผู้แต่ง
ประวิทย์ ประชุมทอง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
330.9 ป377ศ 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
(ก-ญ)111 หน้า