30 ชาติในเชียงราย /

ผู้แต่ง
บุญช่วย ศรีสวัสดิ์
Corporate Author
อรรคภาค เล้าจินตนาศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
305.89591 บ424ส 2547
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2547
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
484 หน้า : ภาพประกอบ