สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = THE ADMINISTRATIVE CONDITIONS ACCORDING TO THE GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE CHIANG MAI EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 /

ผู้แต่ง
ดรุณี มณีธร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.14 ด135ส 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ซ) 156 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.