ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป /

ผู้แต่ง
ภูมิชัย สุวรรณดี
Corporate Author
ชิตาพร พิศลยบุตร, มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
340 ภ669ค 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
447 หน้า