ระเบียบ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 1-2) พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2550 /

Corporate Author
ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1