การนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช THE APPLICATION OF THE FIVE PRECEPTS IN DAILY LIFE OF OFFICERS IN NAKHONSITHAMMARAT PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION

ผู้แต่ง
พอพล อุบลพันธุ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3144 พ487ก 2551 2551
พิมพ์ลักษณ์
2551
Physical description
(ก-ฏ)130 หน้า