การศึกษาวิเคราะห์สังโยชน์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท THE ANALYTICAL STUDY OF SANYOJANA (FETTERS) IN THERAVADA BUDDHIST SCRIPTURES

ผู้แต่ง
สานุ มหัทธนาดุลย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31802 ส644ก 2553 2553
พิมพ์ลักษณ์
2553
Physical description
(ก-ถ)216 หน้า