พาชมวัดกษัตริย์สร้าง (ประจำรัชกาลที่ 1) /

ผู้แต่ง
พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ. สียวน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงใหม่)