พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 /

ผู้แต่ง
ธีระพล อรุณะกสิกร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
324.2 ธ667พ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
88 หน้า