กลยุทธ์ = Creating and Implementing strategy /

ผู้แต่ง
ลุกซ์, ริชาร์ด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
658 ล611ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
234 หน้า ; 24 ซม.