ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี = PEOPLE'S EXPECTATION ON THE ADMINISTRATION OF TABLOL BUENG SAM OR ADMINISTRATION ORGANIZATION, NONGSUA DISTRICT, PATHUMTHANI PROVINCE /

ผู้แต่ง
เรียม ทองรุ่งงาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.84 ร841ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
(ก-พ) 183 หน้า ; 30 ซม.