การศึกษาแนวคิดเรื่องโหราศาสตร์ในพระพุทธศาสนาที่มีผลต่อพุทธศาสนิกชนไทย = THE STUDY OF BUDDHISTS ASTROLOGICAL CONCEPTS ON THAI BUDDHISTS /

ผู้แต่ง
พิศมัย ชำนาญคิด
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3132 พ751ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ช) 141 หน้า ; 30 ซม.