แนวคิดการเผยแผ่จริยธรรมของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดเชียงใหม่ = THE CONCEPT ON EHTICAL PROPAGATION OF THE CHIANGMAI RADIO PROGRAMMER/BROADCASTER /

ผู้แต่ง
ฟองแก้ว บัวลูน
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.317 ฟ155น 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ฌ) 113 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.