เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเบื้องต้น

ผู้แต่ง
ทับทิม วงศ์ประยูร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสารการพิมพ์, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1