เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /

ผู้แต่ง
สมพร อิศวิลานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2