หลักเศรษฐศาสตร์ II /

ผู้แต่ง
รัตนา สายคณิต
ภาษา
Thai
เลขเรียก
339 ร375ห 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
448 หน้า