แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = MOTIVATION IN REGULAR WORK PRACTICE OF THE POLICE UNDER HATYAI POLICE STATION, SONGKHLA PROVINCE /

ผู้แต่ง
เจริญ มีคง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.28 จ722ร 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
(ก-ต) 198 หน้า ; 30 ซม.