การศึกษาและการพัฒนาโปรแกรมการยอมรับตนเองของผู้ต้องขังตามหลักอิทธิบาท 4 = A STUDY OF SELF-ACCEPTANCE PROGRAM DEVELOPMENT OF PRISONERS BY THE IDDHIPADA 4 /

ผู้แต่ง
พระบุญเติม วัฒนพรหม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 153.8 บ452ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
Physical description
163 หน้า ; 30 ซม.